Прозорість та інформаційна відкритість

Статут закладу освіти      Завантажити
Структура та органи управління закладу освіти     Переглянути
Кадровий склад закладу освіти згідно
з ліцензійними умовами
 
Перелік освітніх програм,
що реалізуються в закладі освіти
 
Ліцензований обсяг
(проектна потужність закладу освіти)
    
Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти (фактична кількість дітей станом на 01.09 поточного року)     204
Мова (мови) освітнього процесу     державна
Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)     немає
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)  
Результати моніторингу якості освіти  
Річний звіт про діяльність закладу освіти (звіт керівника закладу)      Переглянути
Правила прийому до закладу освіти  
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами     у наявності пандус,
    вільний доступ до першого поверху

Перелік додаткових освітніх та інших послуг

 

Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

   Переглянути