Шапка

Наука – це запорука успішного майбутнього вільної та незалежної України!


З 05.12.2022 по 09.12.2022 у комунальному закладі «Чернігівський обласний науковий ліцей» Чернігівської обласної ради

було проведено тиждень науки у математичній, інформатичній та технологічній освітніх галузях «Нобелівські слухання» з метою залучення учнів до наукової, навчально-дослідницької, дослідницько-експериментальної, конструкторської, винахідницької та пошукової діяльності за інтересами та формування у них універсальної наукової картини світу, поглиблення знань у математичній, інформатичній та технологічній освітніх галузях, розвитку їх творчих та інтелектуальних здібностей, підвищення професійної майстерності вчителів, впровадження інноваційних технологій в освітній процес та забезпечення надання якісних освітніх послуг.

У рамках Тижня вчителями математики було проведено:

1) відкриті онлайн-зустрічі:

  • «Ірраціональні рівняння з параметрами» (Лідія Філон),
  • «Побудова перерізів многогранників методом слідів» (Інна Глінка-Єремко);

2) уроки-захисти навчально-дослідницьких проєктів:

  • «Комбінації тіл обертання з многогранниками» (Інна Глінка-Єремко),
  • «Застосування похідних показникової та логарифмічної функцій у задачах прикладного змісту» (Лідія Філон),
  • «Інтегральне числення та його застосування» (Галина Грищенко);

3) семінар-практикум «Тіла обертання» (Галина Грищенко).

Вчителі інформатики та технологій Ганна Шупеля, Наталя Бойправ та Сергій Мисник запропонували взаємодію «Порівняння мов програмування та специфіка їх використання», де ознайомили учнів ліцею з особливостями мов програмування.

Також варто відмітити високий професіоналізм Сергія Мисника під час проведення лекторію «Сучасні проблеми кібернетичної безпеки» та практикуму «Методи створення сучасних анімацій».

Під час підготовки та захисту навчально-дослідницьких проєктів учні виявили креативний та творчий підходи, уміння наукового викладу матеріалу, обґрунтування своїх інтересів. Учителі-предметники сприяли організаційному, методичному та технічному забезпеченню вищевказаних взаємодій.

Наука – це запорука успішного майбутнього вільної та незалежної України!